Papež František pozval na červenec 2016 mladé lidi z celého světa do Krakova. Již od sv. Jana Pavla II. mají tyto Světové dny mládeže jasný cíl a tím je zakusit rozmanitost a jednotu církve a v tomto společenství se setkat se Zmrtvýchvstalým Kristem.
Tradiční součástí těchto Světových dní mládeže se stal i předprogram, který probíhá v jednotlivých diecézích nebo řeholních společenstvích. Jde o týden přípravy na samotné setkání se Svatým otcem a s ostatními mladými z celého světa. O dobu poznávání místního společenství a prohlubování živé víry v Ježíše.
KDO
Předprogram pořádají mladí lidé z Hnutí Světlo ­Život (Oáza) společně s bratry a sestrami dominikánského řádu.
KDY A KDE
Předprogram bude probíhat v Praze od 19. 7. 2016 (tři dny), Staré Boleslavi a Olomouci. V pondělí 25. 7. se přesuneme do Krakova.
PRO KOHO
Na náš předprogram přijede něco přes sto mladých lidí z jižní Francie. Naším cílem však není dělat tuto akci pouze pro ně. Chceme aby náš předprogram byl česko-francouzský, zajímavý pro Čechy i Francouze. A proto zveme všechny mladé, kteří chtějí poznat francouzskou kulturu a církev a zároveň se nebojí ukázat svou vlastní zemi.
PROČ V ČESKU?
Tento rok budeme mít jedinečnou možnost stát se alespoň částečně hostitelskou zemí. Nebýt jen těmi, kteří se nechávají hostit, ale ukázat naši pohostinnost. Mladí lidé z Francie se těší, že poznají krásy naší země, naši domácí církev a že budou povzbuzeni svědectvím našeho života s Ježíšem.
DUCHOVNÍ PROGRAM?
Náš předprogram se inspiruje Oázou evangelizace. V pěti dnech prožijeme setkání s Ježíšem takovým způsobem, jakým je zažili Nikodém, Samaritánka, cizoložná žena a chromý. Setkáme se s Dobrým pastýřem, který nás uzdraví a oživí naši víru.

A KONKRÉTNĚ?
Dopoledne budeme krátce rozjímat nad nosným evangeliem dne. Poslechneme si katechezi a zpracujeme ji ve skupinkách.

V pravé poledne vyvrcholí náš den společným slavením eucharistie a obědem.

Odpoledne je volné. Každý si může vybrat podle svých potřeb a nálady: siestu, sport, procházku po městě, návštěvu atraktivních míst, která byste sami nikdy nenavštívili (Vyšehrad, pražské židovské město, Strahov, arcibiskupský palác, Anežský klášter atd.)

Večer se pak sejdeme k večeři a k společnému programu. Co nás čeká? Společné seznamování, zpívané večerní chvály, zpovědní večer v klášterní zahradě, adorace a evangelizace v srdci Prahy, pouť do Staré Boleslavi atd.
CENA?
Celková cena za před­program i následné setkání mládeže se Svatým otcem je 5 800 Kč.
DOTAZY?
Případné dotazy můžete posílat na e-mail:
krakov2016@op.cz
JAK SE PŘIHLÁSIT?
Přihlášky se podávají přes oficiální web Sekce mládeže ČBK: krakov2016.signaly.cz
V kolonce „Chci být registrován pod“ zadáte „Dominikáni/Oáza“.